Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat


Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Magnolia Alba K4.
Szolgáltató email címe: webshop@magnoliakert.hu
Szolgáltató telefonszáma: +36706575517
Szolgáltató címe: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 3.
Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék
Cégjegyzék száma: 07-09-015958
Adószám: 14649402-1-07
Bankszámla szám: 11600006-00000000-32948075


A szerződő fél kapcsolaYartói adatainak kezeléséhez

 1. A megadoY adatok felhasználása kizárólag a vásárlási folyamatban megjelölt témákhoz kapcsolódó szolgáltatások. KapcsolaZelvétel, kapcsolaYartás, árazás, fizetés, tervezés, és kiszállítás érdekében kerülnek az adatok felhasználásra.
 2. A megkeresések fogadására és rögzítésére levelezőrendszert, és számlázó adatrögzítő rendszert használunk.
 3. Az oldalunkon megadoY személyes adatokat társaságunk az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló ún. „GDPR” rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az ún. „Infotv.” rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 4. A személyes adatok elsődleges kezelői a cégünk ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
 5. Rész adatokhoz árazáshoz, fejlesztéshez, teljesítéséhez a mérnöki szolgáltatások nyújtó partnerek, fuvarozási vállalatok, posta szolgáltató, könyvelési-adózási, fizetési szolgáltatói feladatokat ellátó szerződöY partnerek, és azok adaZeldolgozói férhetnek hozzá kontrollált folyamatok alapján.
 6. A weboldalon megadoY adatokat, amennyiben azt nem köveg kapcsolaZelvétel, a név és e-mail cím kivételével 12 hónap után töröljük, a megkeresést tartalmazó levelet a névvel és e-mail címmel archiváljuk és az általános jogi elévülési idő lejártát követően megsemmisítjük.
 7. Az érinteYet megilleg a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleg hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleg hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adaZeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

  Panasztétel:
  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeg Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz kell fordulni:
  Nemzeg Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Érvényes: 2023.04.03-tól visszavonásig
   
 8. Kérheted továbbá személyes adataid törlését vagy kezelésének korlátozását, gltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, illetve visszavonhatod az adatkezeléshez biztosítoY hozzájárulásodat és rendelkezhetsz adataid hordozhatóságáról.
 9. Markegng és egyéb tevékenységünk legfontosabb eleme a folyamatos tájékoztatás és ügyfeleinkkel történő állandó kommunikáció. Regisztrációkor lehetőséged van rá, hogy feliratkozz a VisitorNext.hu weboldalunkon hírlevelünkre. Ez egy E-mailben küldöY ingyenes hírlevél, amelyben akciókról, újdonságokról tájékoztatunk. A hírlevélre történő feliratkozás a későbbiekben bármikor lemondható a hírlevél végén lévő -leiratkozás- gombra kapntva. Kéretlenül a Szolgáltató nem küld hírlevelet felhasználói részére.
 10. Adatkezelésünkkel kapcsolatban cégünk elektronikus elérhetőségén az webshop@magnoliakert.hu email címen további tájékoztatást kérhet. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem éring a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előp adatkezelés jogszerűségét és megtörténtét